Какво са отворени данни?

Публичната администрация в процеса на своята работа създава и събира данни, които в последствие публикува във формат и лиценз позволяващи свободното им разпространение и употреба от всички


Текущи проекти

Отворените данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса

Главна цел: Проектът на НПО Линкс си поставя за цел да разработи модел за гражданско участие, базиран на отворени данни, който включва администрация, граждани и бизнес, като направи анализ на политиката на отворени данни в България, за да постигне открито и отговорно управление.

Обща стойност: 82 480,25 лева, от които 70 108,21 лева европейско и 12 372,04 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 20 декември 2018 г.
Край на проекта: 20 декември 2020 г.

Документи:

Методология за анализ на политиката на отворени данни

Модел за гражданско участие, базиран върху "отворени данни" - добри практики

Анализ на нуждите за работа с отворени данни

Анализ на използваемостта на Портал за отворени данни dataegov.bg

Онлайн нагласи: разпознаваемост и капацитет за работа с отворени данни

Препоръки от НПО Линкс

Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система

Главна цел: Проектът на НПО Линкс си поставя за цел да осигури информационна и аналитична платформа и инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг на реформата в съдебната система, както и да анализира и направи независима оценка на публично достъпните данни относно натовареността и ефективността на системата.

Обща стойност: 99 726,64 лева, от които 84 767,64 лева европейско и14 959,00 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 28 януари 2019 г.
Крайна проекта: 28 юли 2020 г.

Матрица за оценка