Какво са отворени данни?

Публичната администрация в процеса на своята работа създава и събира данни, които в последствие публикува във формат и лиценз позволяващи свободното им разпространение и употреба от всички


Между София и Осло: анализ на здравни данни

НПО Линкс и норвежката научно-техническа асоциация TEKNA осъществяват партньорство в областта на анализа на здравни данни. Инициативата има за цел да представи възможностите  за двустранни контакти в областта на отворените данни в системата на здравеопазването, гарантирането на сигурността на личните данни на пациентите и предизвикателствата пред функционирането на Национален раков регистър.  НПО Линкс и норвежката научно-техническа асоциация изразяват намерение за сътрудничество, в резултат на което на 30.10.2017г. в София се проведе информационен семинар на тема "Между София и Осло: анализ на здравни данни"