Какво са отворени данни?

Публичната администрация в процеса на своята работа създава и събира данни, които в последствие публикува във формат и лиценз позволяващи свободното им разпространение и употреба от всички


Между София и Осло: анализ на здравни данни

НПО Линкс и норвежката научно-техническа асоциация TEKNA осъществяват партньорство в областта на анализа на здравни данни. Инициативата има за цел да представи възможностите  за двустранни контакти в областта на отворените данни в системата на здравеопазването, гарантирането на сигурността на личните данни на пациентите и предизвикателствата пред функционирането на Национален раков регистър.  В тази връзка е организираната конференция "Анализ на здравни данни", която ще се проведе на 19-20/10/2017 в Осло.