Какво са отворени данни?

Публичната администрация в процеса на своята работа създава и събира данни, които в последствие публикува във формат и лиценз позволяващи свободното им разпространение и употреба от всички


#Овласти гражданите
#Хакни системата 

 

Финалът на конкурса за софтуерни разработки, базирани на отворени данни се състоя на 29 ноември 2015 година от 10:00ч. в Бетахаус, София.

 

Вижте участниците и наградените разработки

Защо отворени данни?

“Покажи ми данните си, за да ти кажа как се справяш” - гражданите имат възможност да анализират отворените данни, да ги допълват, комбинират и дори да събират свои бази данни, така че да извлекат полезна за себе си и за обществото информация, а оттам и да допринесат за подобряване на публичните услуги.

Научете повече за отворените данни

Потребителите искат по-добро качество на живот чрез повече достъпни данни

Подобно на разписанията на самолетните полети, класациите на добрите ресторанти и хотели, хората очакват да получават онлайн данни, генерирани от институциите: класация на училищата на базата на оценките от матурите, качеството на здравното обслужване в болниците, нивото на престъпността в техния квартал.